Институт кибернетики имени В.М. Глушкова НАН Украины

Основними напрямами наукових досліджень Інституту сьогодні є:

  • розробка загальної теорії та методів системного аналізу, математичного моделювання, оптимізації та штучного інтелекту;
  • розробка загальної теорії керування, методів і засобів побудови інтелектуальних систем керування різного рівня та призначення;
  • створення загальної теорії обчислювальних машин і розробка перспективних засобів обчислювальної техніки, штучного інтелекту та інформатики;
  • створення перспективних систем математичного забезпечення загального та прикладного призначення;
  • розробка нових інформаційних технологій та інтелектуальних систем;
  • розв’язання фундаментальних та прикладних проблем інформатизації суспільства.

Сьогодні Інститут налічує близько 700 співробітників, з них у 26 наукових відділах працює понад 400 науковців, серед яких 17 членів Національної академії наук України, 59 докторів та понад 160 кандидатів наук, 8 Заслужених діячів науки і техніки та Заслужених винахідників України.


Поставьте лайк компании Институт кибернетики имени В.М. Глушкова НАН Украины