RAVEN a. s.

Сайт компании: www.raven.sk

Skupina RAVEN, ktorú tvorí akciová spoločnosť RAVEN s dcérskymi spoločnosťami RAVEN CZ a. s., RAVEN PL Sp. z o. o. a RAVEN HUNGARY Kft., so svojimi 750 zamestnancami v súčasnosti patrí k najdôležitejším predajcom hutníckeho materiálu v krajinách Vyšehradskej štvorky. Skupina RAVEN dosahuje ročný obrat v hodnote 300 mil. €.

Spoločnosti skupiny RAVEN sú vyhľadávaným dodávateľom aj vďaka vysokej kvalite, prijateľnej cene , spoľahlivosti aj službám, ktoré poskytujú moderne vybavené serviscentrá. Základnou filozofiou skupiny RAVEN je poskytovať zákazníkom čo najširší sortiment hutníckeho materiálu a neustále napredovať v budovaní silnej značky a pevných vzťahov so svojimi zákazníkmi.

Dôkazom kvality poskytovaných služieb je získanie viacerých certifikátov nielen za zavedenie a udržiavanie integrovaného systému riadenia (v zmysle ISO — kvalita, životné prostredie a bezpečnosť práce). Spoločnosť RAVEN a.s. je tiež certifikovaná na procesy zvárania podľa normy STN EN ISO 3834:2 pre zváranie oceľových zostáv a zváranie betonárskej výstuže.

„Spokojnosť našich zákazníkov je kľúčom k nášmu úspechu”


Поставьте лайк компании RAVEN a. s.